Team building

OLaBay – Thấu hiểu và đồng hành cùng doanh nghiệp Bắt đầu từ việc thấu hiểu nội bộ doanh nghiệp, lắng nghe những chia sẻ chân thành từ doanh nghiệp, OLaBay đóng vai trò là người gỡ những nút thắt phía trong văn hoá nội bộ. Từ đó, thiết kế các hoạt động gần gũi mà sáng tạo nhất, ý nghĩa nhất, giúp Ban lãnh...
Đọc Thêm